Powrót

plc przyklady programowania

PSPLC - Symulator procesu PLC

"PSPLC" - jest zaprojektowany do współpracy z PLCSIM v 5.x (częścią programu Step7 i TIA Portal środowiska programistycznego Siemens™)

Ten uniwersalny symulator procesu jest używany do budowy różnych technologicznych modeli.


Pobierz: PSPLC Symulator procesu PLC (DEMO) w1.2

Wersja 1.2 uaktualniona we wrześniu 2018
Jak działa symulator procesu?

- Podobnie do PLCSIM™ - symulator procesu także pracuje w cyklach.

Na początku każdego cyklu PS PLC odczytuje zarówno cyfrowe jak i analogowe WYJŚCIA następnie wykonywane są kalkulacje dla każdego urządzenia.

Urządzenia są symulowane w następującej kolejności: obwody, przyciski i przełączniki, komponenty takie jak: silniki, siłowniki, zawory i w końcu światła i wskaźniki.

Na końcu każdego cyklu symulator procesu wysyła wszystkie WEJŚCIA z powrotem do jednostki PLC. Symulator procesu pracuje z częstością około 10 cykli na sekundę.


Wersje programu:

- Wersja DEMO programu PSPLC pozwala na przydzielenie (połączenie) tylko do 8 cyfrowych WEJŚĆ i WYJŚĆ i 2 analogowych WEJŚĆ i WYJŚĆ. Bezpłatna wersja DEMO jest wystarczająca dla małego kompaktowego PLC.


- STANDARD: Po wykonaniu aktywacji poprzednie limity są usuwane. Może być przydzielone zarówno do 80 cyfrowych WYJŚĆ jak i WEJŚĆ i do 5 analogowych WYJŚĆ i WEJŚĆ. Wersja standardowa "PSPLC" jest odpowiednia dla S300™.


Pierwsze kroki:Zobacz na youtubie
Połączenie:

Podczas uruchamiania PSPLC symulator automatycznie wyszukuje połączenia.

Jeśli połączenie nie zostało ustanowione (STATUS ERROR) otwórz „Opcje połączenia” z menu „Opcji Programu”, ustaw numer portu (zwykle 0 lub 1) i wybierz „Połącz!

Istnieje możliwość uruchomienia kilku niezależnych "PS PLC" każdy połączonych z różnymi PLCSIM-ami poprzez własny numer portu.

obraz i animacja. psplc

"PS PLC" może być połączony poprawnie bez względu na wybraną sferę PG/PC.

(czy to jest: MPI, PROFIBUS, TCP/IP, ISO lub LOCAL)

Uwaga!

NIE WGRYWAJ KONFIGURACJI SPRZĘTOWEJ DO PLCSIM™

wgraj do niego tylko programUstanawianie poprawnego połączenia między PLCSIM-em, a symulatorem procesu podczas pracy z TIA Portalem.


obraz. Ustanawianie połączenia między PLCSIM-em w TIA

Wybierz "Anuluj" podczas uruchamiania symulacji (fig 2), a następnie wgraj tylko program (fig 3).Menu Programu:

Menu Plików: „Nowy”, „Otwórz”, „Zapisz”, „Zapisz jako” lub „Wyjście” z programu.

„Menu PLC”: „Połącz”, „Opcje połączenia” jak wyżej wymienione

"RUN-P", "RUN", "STOP": jeszcze raz te same połączenia jak na głównym ekranie. Po wybraniu aktualny STATUS jest ukazany na ekranie, a wybrany przycisk zmienia kolor.

"PROGRAM / OPCJE SYMULATORA": wybierz wersje językową (po zmianie najlepiej zrestartować program)

lub system jednostek (metryczny lub brytyjski), ustaw odświeżanie ekranu i częstość transmisji sygnałów analogowych włącz lub wyłącz efekty dźwiękowe.

Rejestracja wykresów (do 60 minut) i wybór folderu do ich zapisywania

"POMOC" – te informacje, "O Programie" i "Aktywacja" – by aktywować przeczytaj pierwszą część kodu i wprowadź drugą część.Paski z narzędziami:

Naciśnij lewy przycisk myszy na jednym z następujących: "Urządzenia", "Dodatkowe komponenty" lub "Oznaczniki" by wybrać aktualny pasek.

Naciśnij lewy przycisk myszy na wybranym obiekcie by wybrać je, następnie naciśnij lewy przycisk myszy ponownie na PRZESTRZENI ROBOCZEJ by ulokować obiekt, prawy przycisk myszy by anulować.

Cyfrowe „WYJŚCIA” i „WEJŚCIA”:

Znajduje się po 10 cyfrowych modułów wyjściowych i wejściowych każdy zawierający po 8 linii.

By uniknąć nieporozumień wszystkie "WYJŚCIA" na właściwościach urządzenia są takie same jak "WYJŚCIA" na sterowniku i podobnie "WEJŚCIA".

„WYJŚCIA” są używane do kontrolowania umieszczonych urządzeń, a „WEJŚCIA” do wysyłania sygnałów z powrotem do PLC.


Naciśnij na okienku „przydzielone” by uaktywnić pasek i ustawić numer „WYJŚCIA” lub „WEJŚCIA”.

Ustawienie „WEJŚĆ” szczególnie wymaga uwagi ze względu na możliwość wystąpienia dwóch różnych stanów sygnałów ustawionych przez dwa różne „WEJŚCIA” w tym samym czasie.
Analogowe „WYJŚCIA” i „WEJŚCIA”:

Znajduje się zarówno 5 analogowych „WYJŚĆ” I „WEJŚĆ”. Do zapisania każdej wartości analogowej potrzebne są dwa bajty.

Wartość "27648" jest numerycznym odpowiednikiem zarówno: 100%, 20mA lub 10V.

Wartości analogowe mogą być zarówno ze znakiem lub bez znaku.
Zmienianie się koloru numeru „WEJŚCIA” lub „WYJŚCIA”:


Normalnie otwarty

Normalnie zamknięty


Normalnie zamknięty

Normalnie otwarty
Przyciski, przełączniki i wejścia analogowe:

Naciśnij prawy przycisk myszy podczas edycji by wejść do właściwości obiektu. Przyciski i przełączniki mogą być normalnie otwarte lub normalnie zamknięte.

Analogowe wejścia mogą być ze znakiem lub bez znaku.


Naciśnij lewy przycisk myszy na obiekcie podczas symulacji by zmienić ich ustawienie lub wartość.
LEDs, Sygnały dźwiękowe, Wskaźniki:

LEDs powinny były być załączane lub wyłączane tylko przez „WYJŚCIA” ale w symulacji mogą one być również używane do wskazywania stanu sygnału na „WEJŚCIACH”

Analogowe wejścia mogą być ze znakiem lub bez znaku.

Przekaźniki, Styczniki, Liczniki:

Przekaźniki i Styczniki są normalnie otwarte lub zamknięte.

Liczniki mogą być używane do zliczania impulsów dla programisty PLC (nie programu).
Siłowniki, Silniki, Grzejniki:Silosy, Przenośniki:


Wybierz SILOS z paska komponentów i umieść go na PRZESTRZENI ROBOCZEJ, następnie naciśnij prawy przycisk myszy na SILOSIE by wejść w jego właściwości, ustaw pojemność SILOSU, kolor materiału i ustaw czujniki.

W celu umieszczenia Przenośnika wybierz go z paska z komponentami przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij Przenośnik w kierunku lewej lub prawej strony na PRZESTRZENI ROBOCZEJ

Naciśnij prawy przycisk myszy na początku lub na końcu przenośnika by wybrać: kolor i ilość przenoszonego materiału, wybierz pomiędzy SILOSEM lub PRZENOŚNIKIEM by ustalić źródło zabieranego materiału.

Naciśnij prawy przycisk myszy pośrodku by dodać ZRZUTNIE PŁUGOWĄ

Naciśnij prawy przycisk myszy na początku PRZENOŚNIKA by ustawić „WYJŚCIE” dla napędzanego wałka.

Wybierz miejsce docelowe „SILOS” chyba, że materiał jest zabierany przez kolejny „PRZENOŚNIK” („Przenośnik transportuje do” - pozostaw niewybrane)


Zbiorniki, rury, zawory, przepływomierze, pompy:


Wybierz ZBIORNIK z paska z urządzeniami i umieść na PRZESTRZENI ROBOCZEJ, naciśnij prawy przycisk myszy na ZBIORNIKU by wejść w jego właściwości następnie dostosuj pojemność ZBIORNIKA i ustaw czujnik poziomu.

W celu umieszczenia RURY wybierz ją z paska z urządzeniami przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij RURĘ w dowolnym kierunku na PRZESTRZENI ROBOCZEJ.

Kształt RURY nie ma znaczenia dla przepływu cieczy. Tylko ustawienia we właściwościach RURY są istotne.

By zainstalować ZAWÓR wybierz go z paska z narzędziami i umieść ZAWÓR na prostym odcinku RURY (za wyjątkiem kolanek)


Upewnij się że przestrzeń nad lub z lewej strony ZAWORU jest niezajęta.

CZUJNIKI PRZEPŁYWU jak i POMPY mogą być umieszczone na każdym prostym odcinku RURY.

Jak dotąd są tylko pojedyncze RURY (bez rozgałęzień) W pewnych przypadkach dodatkowy ZBIORNIK może być użyty jak punkt rozgałęzienia.


Obwody sterownicze:


Obwody – mogą być użyte do konstrukcji prostych obwodów sterowniczych takich jak skrzynki połączeń, małe szafki sterownicze

Nowy OBWÓD można zbudować poprzez wybranie go z paska z narzędziami i następnie rozciągnięcie go z przytrzymanym lewym przyciskiem myszy w kierunku prawej strony na PRZESTRZENI ROBOCZEJ.

Po pierwsze, urządzenia w OBWODZIE (PRZYCISKI, PRZEŁĄCZNIKI, STYCZNIKI, PRZEKAŹNIKI, STYKI) różnią się od urządzeń na PASKU Z NARZĘDZIAMI

Początek każdej SIECI może być zawsze zasilany jak z baterii lub zasilony przez WYJŚCIE PLC

OBWODY STEROWNICZE są obliczane przed wszystkimi innymi urządzeniami w każdym cyklu (zobacz: „Jak to działa” na początku strony )

Tylko OBWODY ustawiają cyfrowe WYJŚCIA więc mogą być one użyte do załączania i wyłączania wszystkich innych urządzeń jak i ustawiania cyfrowych WEJŚĆ ( przykładowy obwód: rozrusznik gwiazda-trójkąt )

(UWAGA: OBWODY nie są dokładnie tak obliczane jak pojedyncze przewody, Zakłada się, że każda część obwodu przewodzi prąd elektryczny jeśli jest połączenie zarówno między początkiem,

jak i końcem sieci. W bardziej rozbudowanych obwodach np. cewki między punktami połączenia mogą nie działać poprawnie)


Wykresy:


Wykresy mogą być rejestrowane przez 1 godzinę. By rejestrować wykresy z przebiegu symulacji trwających ponad godzinę należy zaznaczyć opcję „Zapis wykresów” w „Opcjach programu”.

Wykresy są rejestrowane co: 1,2,4,8,16 minut - w zależności od ustawienia skali na pasku na ekranie Wykresów.

Podczas zapisywania Wykresu PSPLC i PLCSIM są pauzowane.

Oznaczniki:

W celu umieszczenia TEKSTU należy wybrać go z paska z narzędziami i położyć na PRZESTRZENI ROBOCZEJ.

RAMKĘ ustawia się rozciągając ją przytrzymując lewy przycisk myszy.

Ekran pozwala tylko na wyświetlanie tekstu.


Powrót

Połącz z:

mail1 mail2 facebook youtube twitter vk

german language, link. Deutsche Sprache english language, link. English language russian language, link. Русский язык