.responsive { width: 100%; height: auto; } * { box-sizing: border-box; } .column { float: left; width: 12%; padding: 5px; padding-left: 2px; } .row::after { content: ""; clear: both; display: table; } .right { background-color:#e5e5e5; float:right; width:100%; padding:15px; margin-top:7px; text-align:right; }


Powrót


Sterowanie prasą - STEP7 / LAD

Dwa siłowniki pracują jednocześnie jak hydrauliczna prasa. Prasa uruchamia się po jednoczesnym przyciśnięciu dwóch przycisków przez 2 sekundy. (Jest tylko jeden „palec” wskaźnik myszy na ekranie z tego względu jeden jest przełącznikiem)

Prasa pracuje przez 5 sekund następnie wraca do położenia początkowego.
Watch in youtube
Program sterujący jest napisany w LAD składa się tylko z jednego bloku - OB1


Pierwsza sieć wykonuje następujące zadanie: po naciśnięciu dwóch przycisków startu wyzwala timer T1 i odczekuje dwie sekundy.Timer T1 ustawia cyfrowe wyjście Q0.0który uruchamia prasę przez 5 sekund (odliczane przez timer T2).

to także ustawia cyfrowe wyjście Q0.7 i włącza sygnał dźwiękowy.

Cyfrowe wyjście Q0.5 i Q0.6 są używane do wskazywania statusu: Praca, Gotowy.


LED-owy ekran 16*5 świetlny - STEP7 / LAD

Program sterujący napisany w LAD składa się tylko z jednego bloku - OB1Watch in youtube
Program składa się z jednego bloku

W pierwszej sieci znajdują się dwa timery T1, T2. Oba timery załączają i wyłączają siebie nawzajem i ustawiają bit pamięci M0.0

Zmiana stanu komórki M0.0 powoduje zliczanie licznika C1 do góry – to zwiększa wartość w MW2.


Przekroczenie limitu zwiększa MW2 – więc licznik C1 ciągle odlicza ponownie.


Następujące bloki przesuwają w lewo lub prawo obrazek przechowywany w tablicy arr i wysyłają wynik na WYJŚCIA od QW0 do QW8

WYJŚCIA są przydzielone do odpowiednich wskaźników LED na ekranie.Programowanie kalkulatora - STEP7 / LADWatch in youtube
Program w sterowniku PLC oblicza operacje matematyczne składa się z bloku OB1 i jednej FC2


Sieci: 1 i 3 wywołują funkcje FC2 która wykonuje zadanie wprowadzania numeru.


Sieci: 2 i 4 przechowują wprowadzoną liczbę we właściwym polu pamięci MW2 lub MW4.


Sieci 5 i 6 wysyłają pierwszą i drugą liczbę na wyjście cyfrowe QW0 które jest przydzielone do 8-bit wskaźnika na ekranie.

Cyfrowe wejścia I1.4. I1.5, I1.6, I1.7 i I2.1 odpowiadają "/", "*', "-", "+', "CE" przyciskom kalkulatora na ekranie po naciśnięciu któregoś z nich pierwszy wprowadzany numer jest przełączany na drugi wprowadzany numer.


Sieć 8 ustawia res_no – pokazuje zmienną wyniku po naciśnięciu I2.0 "=" przycisku

Sieci 9, 10, 11, 12 wykonują jedną z czterech kalkulacji.


Następnie program PLC pokazuje rezultat (Net13), czyści pola pamięci po naciśnięciu przycisku CE (Net14), przełącza na drugi numer, wybiera odpowiednią operacje matematyczną.Funkcja pomocnicza FC2 jest wywoływana naciśnięciem jakiejkolwiek cyfry od "0" do "9"następnie nowa cyfra jest dodawana do wprowadzanej liczby
Zawór pozycjonowany - utrzymujący poziom przepływu


Watch in youtube
Inny program SimpleScada.


Powrót


Deutsche Sprache English language Русский язык